İhale Yönetimi

  • Filonun detaylı analizi ile firmanın araç politikasını oluşturmak
  • İhale şartnamesinin hazırlanması ile sözleşme içeriğinin belirlenmesi
  • İhale sürecine katılacak kiralama şirketlerinin belirlenmesi
  • Belirlenen kiralama şirketleri ile görüşerek tekliflerin alınması
  • Teklifleri ürün, maliyet, fayda ve tedarik ölçütlerine göre değerlendirilmesi
  • Tedarikçi firmaya araç siparişlerinin verilmesi
  • Araç teslimatlarının yapılmasına kadar sürecin takibi